AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-06-08

Obwieszczenie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości zabudowanych i nieruchomości ogrodzonych przeznaczonych pod zabudowę o obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

Numer porządkowy budynku należy umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu oraz utrzymywać w należytym stanie.

Obowiązki związane z numeracją nieruchomości ciążą na właścicielu nieruchomości lub jej użytkowniku - ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2005r. nr 240 poz. 2027 ze zm.). Niedopełnienie wyżej opisanego obowiązku podlega karze na podstawie art. 64 kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2007r. nr 109 poz.756).

Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony