SOŁECTWO WŁÓKI

Sołtys    Grażyna PIĘT
Statut    Statut Sołectwa WŁÓKI
Rada Sołecka
  1. Damian ŁOZOWICKI
  2. Olga PARZONKA
  3. Augustyn MUCHA
  4. Stanisława WIERZBICKA
  5. Elżbieta SAKOWICZ
  6. Marta KOSSAKOWSKA
  7. Martyna OLEJNIK
  8. Magdalena JAWORSKA
  9. Piotr BOBROWSKI
  10. Lucyna WEREŚNIAK-BĄK
Liczba mieszkańców    535   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    wloki@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://wieswloki.pl/