Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO WŁÓKI

Sołtys    Marcin Pięt
Statut    Statut Sołectwa WŁÓKI
Rada Sołecka
  1. Stanisława WIERZBICKA
  2. Małgorzata CALÓW
  3. Augustyn MUCHA
  4. Olga PARZONKA
  5. David SMOLARZ
  6. Jerzy KOSZAŁO
  7. Zbigniew STĘPIEŃ
  8. Kacper ADAMEK
  9. Damian ŁOZOWICKI
  10. Elżbieta SAKOWICZ
Liczba mieszkańców    533   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    wloki@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.wieśwłóki.pl