Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO UCIECHÓW

Sołtys    Elżbieta Filipek
Statut    Statut Sołectwa UCIECHÓW
Rada Sołecka
  1. Małgorzata JAHN
  2. Małgorzata LEGAN
  3. Ewa JANUSZ
  4. Leszek RÓŻYCKI
  5. Grzegorz PIETRZYKOWSKI
  6. Anna KOSZAŁA
  7. Marianna WŁODEK
Liczba mieszkańców    1025   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    uciechow@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://uciechow.pl/