SOŁECTWO UCIECHÓW

Sołtys    Agata KOSTEK-PŁACZEK
Statut    Statut Sołectwa UCIECHÓW
Rada Sołecka
  1. Anna ZADROŻNA
  2. Paweł LINGO
  3. Wojciech ŚLEDZIONA
  4. Mirosław FLESZER
  5. Grażyna LINGO
  6. Beata ZBOROWSKA
  7. Krzysztof KANAREK
Liczba mieszkańców    1010   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    uciechow@ug.dzierzoniow.pl