SOŁECTWO UCIECHÓW

Sołtys    Agata KOSTEK-PŁACZEK
Statut    Statut Sołectwa UCIECHÓW
Rada Sołecka
  1. Paweł LINGO
  2. Wojciech ŚLEDZIONA
  3. Mirosław FLESZER
  4. Grażyna LINGO
  5. Krzysztof KANAREK
  6. Bartłomiej BARTODZIEJ
  7. Artur WYPLER
Liczba mieszkańców    1010   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    uciechow@ug.dzierzoniow.pl