SOŁECTWO OWIESNO

Sołtys    Joanna PESTKOWSKA
Statut    Statut Sołectwa OWIESNO
Rada Sołecka
  1. Jerzy KOLEŚNIK
  2. Maria PELC
  3. Joanna WROŃSKA
  4. Marta BĄBA
  5. Agnieszka STĘPIEŃ
  6. Maria BALOJANNIS
  7. Piotr ŚLIWA
  8. Chrystos BALOJANNIS
  9. Aldona WATRAS
  10. Marianna WYRZUCKA
Liczba mieszkańców    483   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    owiesno@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://owiesno.com/