Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO OWIESNO

Sołtys    Joanna Pestkowska
Statut    Statut Sołectwa OWIESNO
Rada Sołecka
  1. Jerzy KOLEŚNIK
  2. Maria PELC
  3. Joanna WROŃSKA
  4. Marta BĄBA
  5. Agnieszka STĘPIEŃ
  6. Agnieszka DURAN
  7. Piotr ŚLIWA
  8. Chrystos BALOJANNIS
  9. Aldona WATRAS
  10. Marianna WYRZUCKA
Liczba mieszkańców    510   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    owiesno@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://owiesno.com/