SOŁECTWO OSTROSZOWICE

Sołtys    Krzysztof KRUPIARZ
Statut    Statut Sołectwa OSTROSZOWICE
Rada Sołecka
  1. Paweł GUCZWIŃSKI
  2. Ryszard PODOLSKI
  3. Bogumiła KUBERA
  4. Sławomir OLEKSAK
  5. Anna FERENC
  6. Anna ROSIAK
  7. Bogumiła MACHAJ
  8. Karol SŁODZIAK
  9. Łukasz KRUPIARZ
Liczba mieszkańców    1224   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    ostroszowice@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.ostroszowice.taog.pl/