Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO MOŚCISKO

Sołtys    Danuta Martowłos
Statut    Statut Sołectwa MOŚCISKO
Rada Sołecka
  1. Zbigniew ROGOWSKI
  2. Urszula PIĘTKA
  3. Grzegorz ZIELIŃSKI
  4. Iwona ADAMCZYK
  5. Maria PRASAŁ
  6. Józefa ŚWISTAK
  7. Teresa CHROBAK
  8. Ewa MATYASIK
  9. Beata WITOMSKA
  10. Grzegorz POWĄZKA
Liczba mieszkańców    1082   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    moscisko@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.moscisko.eu