SOŁECTWO MOŚCISKO

Sołtys    Danuta MARTOWŁOS
Statut    Statut Sołectwa MOŚCISKO
Rada Sołecka
  1. Grzegorz ZIELIŃSKI
  2. Krzysztof CICHY
  3. Grzegorz POWĄZKA
  4. Iwona ADAMCZYK
  5. Ewa MATYASIK
Liczba mieszkańców    1000   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    moscisko@ug.dzierzoniow.pl