SOŁECTWO KSIĄŻNICA

Sołtys    Wioleta MALESZA
Statut    Statut Sołectwa KSIĄŻNICA
Rada Sołecka
  1. Bożena LACH
  2. Krzysztof SOŁOGUB
  3. Grzegorz SOBASZEK
  4. Ryszard LACH
  5. Krzysztof JEŻAK
  6. Krzysztof POLAK
Liczba mieszkańców    434   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    ksiaznica@ug.dzierzoniow.pl