Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO KSIĄŻNICA

Sołtys    Wioleta Malesza
Statut    Statut Sołectwa KSIĄŻNICA
Rada Sołecka
  1. Magdalena SZYMAŃSKA
  2. Sylwia DONOSEWICZ
  3. Justyna KWIATEK
  4. Bożena LACH
  5. Grzegorz SOBASZEK
  6. Elżbieta SZYMAŃSKA
  7. Krzysztof JEŻAK
  8. Helena CZERWONKA
Liczba mieszkańców    431   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    ksiaznica@ug.dzierzoniow.pl