Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

SOŁECTWO DOBROCIN

Sołtys    Grażyna Ziernik
Statut    Statut Sołectwa DOBROCIN
Rada Sołecka
  1. Ryszard JURKOWSKI
  2. Tadeusz SZYGUDZIŃSKI
  3. Krzysztof OSTROWSKI
  4. Jan CHWIST
  5. Maria SOWIŃSKA
  6. Ewa DAWIDZIAK
  7. Bogusława JAKUBOWSKA
Liczba mieszkańców    657   (stan na 01.01.2017)
 e-mail    dobrocin@ug.dzierzoniow.pl
Strona internetowa    http://www.dobrocin.com.pl/