SOŁECTWO DOBROCIN

Sołtys    Grażyna ZIERNIK
Statut    Statut Sołectwa DOBROCIN
Rada Sołecka
  1. Tadeusz SZYGUDZIŃSKI
  2. Maria SOWIŃSKA
  3. Dorota MISZCZYK
  4. Wojciech DAWIDZIAK
  5. Wanda JURKOWSKA
  6. Piotr TRELA
  7. Tomasz STROKA
Liczba mieszkańców    617   (stan na 01.01.2023)
 e-mail    dobrocin@ug.dzierzoniow.pl