PROJEKTY UE - Gmina Dzierżoniów

Nazwa operacji:
Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Typ operacji: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Cel operacji: udostepnienie i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Gminy Dzierżoniów poprzez rewitalizację zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn. Zrewitalizowanie obiektu zabytkowego spowoduje zmianę jego dotychczasowej funkcji i przyczyni się do jego ochrony przed dalszą degradacją. Powstały obiekt będzie bazą dla integracji środowisk społeczności lokalnej.

Wartość całkowita: 1224321.76 zł

Koszty kwalifikowane: 1149714.04 zł

Dofinansowanie: 500000.00 zł

Informacje dotyczące realizacji projektu

2020-06-16

Trwają prace rewitalizacyjne zabytkowego pałacu w Kiełczynie

grafika-Trwają prace rewitalizacyjne zabytkowego pałacu w Kiełczynie

Gmina Dzierżoniów podpisała w tym roku umowę na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" - etap II. W I etapie wymieniono pokrycie dachowe oraz część okien na parterze. Obecnie trwają roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na poziomie parteru.

Trwają prace rewitalizacyjne zabytkowego pałacu w Kiełczynie
2019-11-15

Kolejne prace w pałacu w Kiełczynie

grafika-Kolejne prace w pałacu w Kiełczynie

Gmina Dzierżoniów dokonała 4 listopada odbioru końcowego dachu oraz okien na parterze pałacu w Kiełczynie. Przedmiotem odbioru były przede wszystkim wzmocniona konstrukcja dachu wraz z nowo położoną dachówką oraz okna na parterze budynku.

Kolejne prace w pałacu w Kiełczynie
2019-10-15

Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Kiełczynie

grafika-Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Kiełczynie

Gmina Dzierżoniów 10 października dokonała częściowego odbioru technicznego prac prowadzonych na dachu pałacu w Kiełczynie. Przedmiotem odbioru były prace rozbiórkowe, wymiana elementów konstrukcji dachu, wzmocnienie krokwi, montaż łat i kontrłat oraz część obróbek blacharskich. Ponadto rozpoczęto już układanie dachówki.

Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Kiełczynie
2019-01-28

Umowa na rewitalizację pałacu w Kiełczynie podpisana

grafika-Umowa na rewitalizację pałacu w Kiełczynie podpisana

Wójt Marek Chmielewski podpisał 11 stycznia umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn".

Umowa na rewitalizację pałacu w Kiełczynie podpisana