PROJEKTY UE - Gmina Dzierżoniów

Nazwa operacji:
Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Typ operacji: Gospodarka wodno - ściekowa

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Dobrocin poprzez budowę osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków na terenach nieobjętych siecią kanalizacji zbiorczej, co przyczyni się do ograniczenia ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntów oraz poprawi parametry oczyszczonych ścieków

Wartość całkowita: 307121.00 zł

Koszty kwalifikowane: 250598.00 zł

Dofinansowanie: 158897.00 zł

Informacje dotyczące realizacji projektu

2018-05-22

Oczyszczalnia ścieków w Dobrocinie

grafika-Oczyszczalnia ścieków w Dobrocinie

Na terenie gminy Dzierżoniów zakończony został kolejny projekt z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 21 maja odebrano osiedlową biologiczną oczyszczalnię ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną.

Oczyszczalnia ścieków w Dobrocinie
2017-08-17

W Dobrocinie i Owieśnie powstaną oczyszczalnie ścieków

grafika-W Dobrocinie i Owieśnie powstaną oczyszczalnie ścieków

Wicemarszałek Woj. Dolnośląskiego Ewa Mańkowska i Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski podpisali w środę 16 sierpnia umowy na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Dobrocinie i w Owieśnie. Łączna kwota pozyskanych środków to ponad 260 tys. zł.

W Dobrocinie i Owieśnie powstaną oczyszczalnie ścieków