PROJEKTY UE - Gmina Dzierżoniów

Nazwa operacji:
Budowa budynku integracji społecznej w Książnicy

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Cel operacji: Podniesienie standardu świadczonych usług dla mieszkańców wsi Książnica poprzez budowę budynku integracji społecznej. Wybudowany obiekt pozwoli na organizację imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym i kulturalnym. Stworzone zostaną warunki dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży z Książnicy oraz zajęć kulturalnych i rekreacyjnych dla osób starszych. Wybudowany obiekt zwiększy ofertę spędzania wolnego czasu, co przyczyni się do zaspakajania szeroko pojętych potrzeb społecznych oraz pozwoli na rozwój tożsamości społeczności lokalnej.

Wartość całkowita: 998143.00 zł

Koszty kwalifikowane: 938416.00 zł

Dofinansowanie: 500000.00 zł

Informacje dotyczące realizacji projektu

2019-03-25

Podpisanie umowy na budowę sali w Książnicy

grafika-Podpisanie umowy na budowę sali w Książnicy

Gmina Dzierżoniów podpisała 19 marca umowę na realizację zadania pn. "Budowa budynku integracji społecznej w Książnicy". Celem operacji jest podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Książnica.

Podpisanie umowy na budowę sali w Książnicy