SOŁECTWO KSIĄŻNICA - Grupa odnowy wsi

Lider    Magdalena Szymańska
Grupa
  1. Wypych Krzysztof
  2. Koselski Robert
  3. Aleksadra Fryder
  4. Natalia Malesza
  5. Andrzej Szymański
  6. Agnieszka Jeżak
Dokumenty do pobrania 
 uchwała przystąpienia do programu
 strategia rozwoju wsi