KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/14
Nazwa usługi
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek klienta
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami określonymi we wniosku. Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
  • Wniosek bez opłat,
  • Za korzystanie z zezwolenia zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Termin załatwienia
Do 30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku i dokonania opłaty
Sposób odwołania
W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)
Sprawę załatwia
Bożena Pompa-Wrona
telefon: 74 832-56-74
e-mail: profilaktyka@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 106