KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  MK/11
Nazwa usługi
Wydzierżawianie nieruchomości gminnych
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości gminnych. Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r, poz. 783)
Termin załatwienia
Niezwłocznie, po przeprowadzeniu wizji w terenie i sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Sposób odwołania
Nie przysługuje.
Podstawa prawna
Art.13 ust 1,art. 23 ust.1, pkt.7a,art.25 z dnia 21 sierpnia 1997r ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 ze zm.), Uchwała Nr XV/117/15 Rady Gminy w Dzierżoniowie z dnia 29 października 2015r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Dzierżoniów.
Sprawę załatwia
Marzena Kozłowska
telefon: 74 832-56-85
e-mail: nieruchomosci@ug.dzierzoniow.pl
MK pokój nr: 205