KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  IR/01
Nazwa usługi
Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek
Wymagane dokumenty
  • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
  • w uzasadnionych przypadkach określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawionych na kopii mapy katastralnej
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
  • od wypisu do 5 stron - 30 zł; powyżej 5 stron - 50 zł;
  • od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającej stronie formatu A4 - 20 zł; jednak nie więcej niż 200 zł.
Termin załatwienia
14 dni
Sposób odwołania
nie dotyczy
Podstawa prawna
  • Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.).
  • Art. 1, 4, 6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).
Sprawę załatwia
Radosław Michałek
telefon: 74 832-56-89
e-mail: planowanie@ug.dzierzoniow.pl
IR pokój nr: 219