INWESTYCJE 2016 - Gmina Dzierżoniów

Przyłączenie szerokopasmowego Internetu

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej oraz w Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie.
Wartość przedsięwzięcia: 227 980,50 zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)