INWESTYCJE 2016 - Gmina Dzierżoniów

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2016r.

Całkowita wartość zadania: 56 673,55 zł, wartość dofinansowania z Budżetu Województwa Dolnośląskiego: 28 489,50 zł