INWESTYCJE 2016 - Gmina Dzierżoniów

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roztoczniku

Wartość przedsięwzięcia: 240 255,75 zł, dofinansowanie: 194 650,00 zł