INWESTYCJE 2016 - Gmina Dzierżoniów

Nowe zejście dla pieszych oraz chodnik w rejonie ul. Stawowej w Piławie Dolnej

Wartość inwestycji: 90 564,34 zł, dofinansowanie: 90 564,34 zł