Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

KARTY USŁUG Referat OR

SymbolNazwa uslugiLink
OR/01Wydanie dowodu osobistegopokaż
OR/02Wydanie dokumentu z archiwum zakładowegopokaż
OR/03Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistychpokaż
OR/04Wydawanie zaświadczenia z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistychpokaż
OR/05Potwierdzenie zgodności z oryginałem dowodu osobistegopokaż
OR/11Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędupokaż
OR/12Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności. pokaż
OR/13Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pokaż
OR/14Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pokaż
OR/15Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskiepokaż