ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia o wynikach

DataTreśćLink
2019-08-08Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020"
Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie"
więcej...
2019-08-06Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia pn. "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020" POSTĘPOWANIE III więcej...
2019-07-23Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Wymiana dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13" W ramach operacji "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" więcej...
2019-07-17Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020"
Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: CZĘŚĆ I - Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie; CZĘŚĆ II - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie; CZĘŚĆ III - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej".
więcej...
2019-07-02Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Piława Dolna I droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW"więcej...
2019-06-21Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Adaptacja pomieszczeń na Klub Senior+ w Piławie Dolnej"więcej...
2019-06-13Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie" - Etap II (budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych) w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim"więcej...

powrót do poprzedniej strony