ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia o wynikach

DataTreśćLink
2020-03-24Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Piława Dolna II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW"Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn  Piława Dolna II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na
terenie obrębu/wsi objętego PROW
2020-02-07Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" - etap IIOgłoszenie o udzieleniu zamówienia pn  Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn - etap II
2019-12-13Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Świadczenie podstawowej usługi dotyczącej eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżoniów "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn  Świadczenie podstawowej usługi dotyczącej
eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżoniów
2019-10-03Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Wyposażenie kotłowni wraz z budową przyłącza gazowego na potrzeby budynku integracji społecznej w Książnicy" POSTĘPOWANIE IIOgłoszenie o udzieleniu zamówienia pn  Wyposażenie kotłowni wraz z budową przyłącza gazowego na potrzeby budynku integracji społecznej w Książnicy POSTĘPOWANIE II
2019-09-12Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020" POSTĘPOWANIE VOgłoszenie o udzieleniu zamówienia pn Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020 POSTĘPOWANIE V
2019-09-12Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Budowa szybu windowego oraz montaż dźwigu osobowego"Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn Budowa szybu windowego oraz montaż dźwigu osobowego
2019-08-29Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020 POSTĘPOWANIE IVOgłoszenie o udzieleniu zamówienia pn Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i
szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020 POSTĘPOWANIE IV

powrót do poprzedniej strony