ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia o wynikach

DataTreśćLink
2019-06-21Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Adaptacja pomieszczeń na Klub Senior+ w Piławie Dolnej"więcej...
2019-06-13Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie" - Etap II (budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych) w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim"więcej...
2019-06-12Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Wydzielenie części budynku na żłobek gminny w Dzierżoniowie" w ramach Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej - POSTĘPOWANIE IIwięcej...
2019-06-10Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Ostroszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych"więcej...
2019-05-17Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" POSTĘPOWANIE II więcej...
2019-05-09Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia pt."Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie - Etap II (budowa windy i podjazdów) II POSTĘPOWANIE"więcej...
2019-05-08Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia pt."Wydzielenie części budynku na żłobek gminny w Dzierżoniowie"więcej...

powrót do poprzedniej strony