ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia o zamówieniach

DataTreśćLink
2019-02-08Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa budynku integracji społecznej w Książnicy" więcej...
2018-09-07Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Piławie Dolnej" więcej...
2018-08-03Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Termomodernizacja budynku biblioteki w Uciechowie w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" więcej...
2018-08-03Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Odwodnienie drogi gminnej - ul. Kościelnej w Mościsku" więcej...
2018-07-12Ogłoszenie o zamówieniu - Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019"
Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: CZĘŚĆ I - Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie; CZĘŚĆ II - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie"; CZĘŚĆ III - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej; (II POSTĘPOWANIE)
więcej...
2018-06-27Ogłoszenie o zamówieniu - Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019"
Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: CZĘŚĆ I - Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie; CZĘŚĆ II - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie"; CZĘŚĆ III - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej;
więcej...
2018-06-13Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa drogi gminnej ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie" więcej...

powrót do poprzedniej strony