ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia o zamówieniach

DataTreśćLink
2019-05-15Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Piława Dolna I droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW"więcej...
2019-05-09Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie" - Etap II (budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych)więcej...
2019-05-09Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wydzielenie części budynku na żłobek gminny w Dzierżoniowie" POSTĘPOWANIE II więcej...
2019-05-02Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Adaptacja pomieszczeń na Klub Senior+ w Piławie Dolnej" więcej...
2019-04-23Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Ostroszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" więcej...
2019-04-17Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" POSTĘPOWANIE II więcej...
2019-04-16Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wydzielenie części budynku na żłobek gminny w Dzierżoniowie"więcej...

powrót do poprzedniej strony