ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia o zamówieniach

DataTreśćLink
2020-03-23Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów" - dostosowanie zmodernizowanych pomieszczeń dla 50 nowych miejsc żłobkowychOgłoszenie o zamówieniu pn Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów - dostosowanie zmodernizowanych pomieszczeń dla 50 nowych miejsc żłobkowych
2020-03-10Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wydzielenie części budynku na przedszkole gminne w Dzierżoniowie"Ogłoszenie o zamówieniu pn Wydzielenie części budynku na przedszkole gminne w Dzierżoniowie
2020-02-19Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Piława Dolna II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW"Ogłoszenie o zamówieniu pn Piława Dolna II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie
obrębu/wsi objętego PROW
2019-12-19Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" - etap IIOgłoszenie o zamówieniu pn Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi
Kiełczyn - etap II
2019-08-23Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wyposażenie kotłowni wraz z budową przyłącza gazowego na potrzeby budynku integracji społecznej w Książnicy" - Postępowanie IIOgłoszenie o zamówieniu pn Wyposażenie kotłowni wraz z budową przyłącza gazowego na potrzeby budynku integracji społecznej w Książnicy - Postępowanie II
2019-08-07Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020" POSTĘPOWANIE IVOgłoszenie o zamówieniu pn Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020 POSTĘPOWANIE IV
2019-08-02Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wyposażenie kotłowni wraz z budową przyłącza gazowego na potrzeby budynku integracji społecznej w Książnicy"Ogłoszenie o zamówieniu pn Wyposażenie kotłowni wraz z budową przyłącza gazowego na potrzeby budynku integracji społecznej w Książnicy

powrót do poprzedniej strony