ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia o zamówieniach

DataTreśćLink
2019-07-09Ogłoszenie o zamówieniu - Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020"
Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie"
więcej...
2019-06-21Ogłoszenie o zamówieniu - Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020"
Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: CZĘŚĆ I - Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie; CZĘŚĆ II - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie; CZĘŚĆ III - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej".
więcej...
2019-06-12Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wymiana dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13" w ramach operacji "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn"więcej...
2019-05-15Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Piława Dolna I droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW"więcej...
2019-05-09Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie" - Etap II (budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych)więcej...
2019-05-09Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wydzielenie części budynku na żłobek gminny w Dzierżoniowie" POSTĘPOWANIE II więcej...
2019-05-02Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Adaptacja pomieszczeń na Klub Senior+ w Piławie Dolnej" więcej...

powrót do poprzedniej strony