ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia o zamówieniach

DataTreśćLink
2021-04-14Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna". Ogłoszenie o zamówieniu pn Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna
2020-12-30Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Rozbudowa istniejącego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowego o przedszkole na działce nr 793 w Dobrocinie". Ogłoszenie o zamówieniu pn Rozbudowa istniejącego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowego o
przedszkole na działce nr 793 w Dobrocinie
2020-12-22Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej we Włókach". Ogłoszenie o zamówieniu pn Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul Widokowej we
Włókach
2020-10-22Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego".Ogłoszenie o zamówieniu pn Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2020-09-23Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remont drogi gminnej nr 116946d ul. Kościelnej w Mościsku".Ogłoszenie o zamówieniu pn Remont drogi gminnej nr 116946d ul Kościelnej w Mościsku
2020-07-21Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Piława Dolna III droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie obrębu/wsi objętego PROW (ul.Słoneczna)".Ogłoszenie o zamówieniu pn Piława Dolna III droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie obrębu/wsi objętego PROW (ulSłoneczna)
2020-07-03Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3008D w miejscowości Owiesno polegająca na budowie chodnika"Ogłoszenie o zamówieniu pn Przebudowa drogi powiatowej nr 3008D w miejscowości Owiesno polegająca na budowie chodnika

powrót do poprzedniej strony