ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia inne

DataTreśćLink
2020-04-01Ogłoszenie na wykonanie zadania pn. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla żłobka gminnego realizowana w ramach projektu: "Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów" - utworzenie placu zabawOgłoszenie na wykonanie zadania pn Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla żłobka gminnego realizowana w ramach projektu: Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów - utworzenie placu zabaw
2019-10-25Ogłoszenie na wykonanie zadania pn. "Wycinka drzew rosnących na działkach gminnych na trenie Gminy Dzierżoniów oraz wykonanie pielęgnacji drzew w 2019r."Ogłoszenie na wykonanie zadania pn Wycinka drzew rosnących na działkach gminnych na trenie Gminy Dzierżoniów oraz wykonanie pielęgnacji drzew w 2019r
2019-07-24Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użyteczności publicznej Owiesno 88"Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie zadania pn Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami
towarzyszącymi w budynku użyteczności publicznej Owiesno 88
2019-07-08Ogłoszenie na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użyteczności publicznej Owiesno 88"Ogłoszenie na wykonanie zadania pn Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami
towarzyszącymi w budynku użyteczności publicznej Owiesno 88
2019-06-11Informacja o wyborze wykonawcy na zorganizowanie emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dzierżoniów - 2019Informacja o wyborze wykonawcy na zorganizowanie emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dzierżoniów - 2019
2019-05-29Zapytanie o cenę zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dzierżoniów - 2019Zapytanie o cenę zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dzierżoniów - 2019
2019-04-17Informacja o wyborze wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" Informacja o wyborze wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania pn Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi
Kiełczyn

powrót do poprzedniej strony