ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia inne

DataTreśćLink
2020-12-31Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów na lata 2021-2025" Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów na lata 2021-2025
2020-12-11Ogłoszenie na wykonanie zadania pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów na lata 2021-2025" Ogłoszenie na wykonanie zadania pn Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów na lata 2021-2025
2020-11-17Ogłoszenie na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na inwestycje pn..: "Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Tuszynie" oraz "Termomodernizacja sali gimnastycznej z wymianą okien przy ZSP w Piławie Dolnej" w ramach zadania: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Dzierżoniów". Ogłoszenie na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na inwestycje pn: Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Tuszynie oraz Termomodernizacja sali gimnastycznej z wymianą okien przy ZSP w Piławie Dolnej w ramach zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Dzierżoniów
2020-11-16Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "Wycinka drzew rosnących na działkach gminnych na trenie Gminy Dzierżoniów oraz wykonanie pielęgnacji drzew w 2020r."Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn Wycinka drzew rosnących na działkach gminnych na trenie Gminy Dzierżoniów oraz wykonanie pielęgnacji drzew w 2020r
2020-11-12Ogłoszenie na wykonanie zadania pn. "Budowa pomostu rekreacyjnego w obrębie Dworskich Stawów w Piławie Dolnej" - Postępowanie II Ogłoszenie na wykonanie zadania pn Budowa pomostu rekreacyjnego w obrębie Dworskich Stawów w Piławie Dolnej - Postępowanie II
2020-11-12Ogłoszenie na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuszynie" - Postępowanie II Ogłoszenie na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuszynie - Postępowanie II
2020-10-19Ogłoszenie na wykonanie zadania pn. "Budowa pomostu rekreacyjnego w obrębie Dworskich Stawów w Piławie Dolnej" Ogłoszenie na wykonanie zadania pn Budowa pomostu rekreacyjnego w obrębie Dworskich Stawów w Piławie Dolnej

powrót do poprzedniej strony