ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ogłoszenia inne

DataTreśćLink
2019-10-25Ogłoszenie na wykonanie zadania pn. "Wycinka drzew rosnących na działkach gminnych na trenie Gminy Dzierżoniów oraz wykonanie pielęgnacji drzew w 2019r."więcej...
2019-07-24Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użyteczności publicznej Owiesno 88"więcej...
2019-07-08Ogłoszenie na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użyteczności publicznej Owiesno 88"więcej...
2019-06-11Informacja o wyborze wykonawcy na zorganizowanie emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dzierżoniów - 2019więcej...
2019-05-29Zapytanie o cenę zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dzierżoniów - 2019więcej...
2019-04-17Informacja o wyborze wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" więcej...
2019-04-08Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie zadania pn."Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" więcej...

powrót do poprzedniej strony