ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Informacje o wyborze

DataTreśćLink
2019-07-12Informacja o wyborze wykonawcy pn. "Wymiana dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13" w ramach operacji "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" więcej...
2019-07-02Informacja o zamówieniu pn. - Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2019/2020" Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: CZĘŚĆ I - Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie; CZĘŚĆ II - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie; CZĘŚĆ III - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej". więcej...
2019-06-17Informacja o wyborze wykonawcy pn. "Piława Dolna I droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW"więcej...
2019-06-10Informacja o wyborze wykonawcy pn. "Adaptacja pomieszczeń na Klub Senior+ w Piławie Dolnej"więcej...
2019-06-05Informacja o wyborze wykonawcy pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie" - Etap II (budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych)więcej...
2019-06-04Informacja o wyborze wykonawcy pn. "Wydzielenie części budynku na żłobek gminny w Dzierżoniowie" POSTĘPOWANIE II więcej...
2019-05-28Informacja o wyborze wykonawcy pn. "Ostroszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych"więcej...

powrót do poprzedniej strony