Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Informacje o wyborze

DataTreśćLink
2018-10-12Informacja o wyborze wykonawcy pn. "Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Piławie Dolnej" więcej...
2018-09-07Informacja o wyborze wykonawcy pn. "Odwodnienie drogi gminnej - ul. Kościelnej w Mościsku" więcej...
2018-08-29Informacja o wyborze wykonawcy pn. "Termomodernizacja budynku biblioteki w Uciechowie w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" więcej...
2018-08-14Informacja o wyborze wykonawcy pn. "Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019" Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: CZĘŚĆ I - Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie; CZĘŚĆ II - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie"; CZĘŚĆ III - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej; (II POSTĘPOWANIE)" więcej...
2018-07-13Informacja o wyborze wykonawcy pn. "Budowa drogi gminnej ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie" więcej...
2018-07-11Informacja o wyborze wykonawcy pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczynie (w strefie aktywności społeczno-gospodarczej we wsi Kiełczyn)" postępowanie IIwięcej...
2018-07-11Informacja o unieważnieniu postępowania - Zadanie nr 1: "Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2018/2019" Zadanie nr 2: "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dzierżoniów wraz z zapewnieniem opieki do/z: CZĘŚĆ I - Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Dobrocinie; CZĘŚĆ II - Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii w Mikoszowie"; CZĘŚĆ III - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej; więcej...

powrót do poprzedniej strony