ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów - Książnica (wyłożenie)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Książnica (projekt)

Tekst studium projekt MPZP

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr projekt MPZP

Gmina Dzierżoniów - Tuszyn (wyłożenie)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn (projekt)

Tekst studium projekt MPZP

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr projekt MPZP

Gmina Dzierżoniów - Dobrocin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrocin

Tekst studium LII/343/18

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr LII/343/18

Gmina Dzierżoniów - Jędrzejowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzejowice

Tekst studium XXXIX/368/06

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXIX/368/06

Gmina Dzierżoniów - Kiełczyn

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kiełczyn

Tekst studium XL/378/06

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XL/378/06

Gmina Dzierżoniów - Książnica

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Książnica

Tekst studium XXXIX/367/06

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXIX/367/06

Gmina Dzierżoniów - Mościsko

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mościsko

Tekst studium III/18/2010

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr III/18/2010

Gmina Dzierżoniów - Nowizna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowizna

Tekst studium III/17/2010

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr III/17/2010

Gmina Dzierżoniów - Ostroszowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostroszowice

Tekst studium XVI/123/15

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XVI/123/15

Gmina Dzierżoniów - Owiesno

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Owiesno

Tekst studium XVI/122/15

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XVI/122/15

Gmina Dzierżoniów - Piława Dolna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna

Tekst studium XXXIX/289/13

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXIX/289/13

Gmina Dzierżoniów - Piława Dolna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 3 obszarów położonych w obrębie wsi Piława Dolna

Tekst studium XXXIII/223/17

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXIII/223/17

Gmina Dzierżoniów - Roztocznik

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik

Tekst studium XLVII/414/10

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XLVII/414/10

Gmina Dzierżoniów - Tuszyn

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn

Tekst studium XVIII/169/08 z dnia 31.01.2008r

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XVIII/169/08 z dnia 31.01.2008r

Gmina Dzierżoniów - Tuszyn

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn

Tekst studium XVII/117/11 z dnia 24.11.2011r

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XVII/117/11 z dnia 24.11.2011r

Gmina Dzierżoniów - Tuszyn

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn

Tekst studium XXXIX/366/06

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXIX/366/06

Gmina Dzierżoniów - Uciechów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Uciechów

Tekst studium LII/344/18

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr LII/344/18

Gmina Dzierżoniów - Włóki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Włóki

Tekst studium LIV/354/18 z dnia 25.10.2018r.

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr LIV/354/18 z dnia 25.10.2018r.