AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-02-04

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od 1 lutego rolnicy mogą składać w urzędzie gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego ustalany jest na podstawie powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będących w posiadaniu rolnika.

Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, w ramach rocznego limitu.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego jest ustalony jako suma:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych,
  • oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W uproszczeniu można podać, że stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze będzie wynosić:

  • 100 zł do 1 ha użytków rolnych oraz
  • 30 zł do 1 DJP bydła.

Aby otrzymać zwrot paliwa do bydła, rolnicy będą musieli dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego, oprócz faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego, zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej rocznej liczbie bydła, które posiadali w poprzednim roku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:

  • od 1 lutego do 1 marca 2021 r. - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • od 2 do 31 sierpnia 2021 r. - z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Pieniądze wypłacane są przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku:

  • 1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Do pobrania: Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

powrót do poprzedniej strony