Strona główna

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Piławy Dolnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-02-05

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Piławy Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów przypomina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów dla obrębu Pilawa Dolna.

Dyskusja publiczna nad proponowanymi zmianami w studium odbędzie się 9 lutego 2024 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Stawowej 2c w Piławie Dolnej.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz wszystkie osoby zainteresowane.

Szczegóły w linku poniżej:
Projekt zmian zagospodarowania przestrzennego dla Piławy Dolnej

powrót do poprzedniej strony