Strona główna

Żłobek "Sudeckie Skrzaty" już otwarty!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-08-27

Żłobek "Sudeckie Skrzaty" już otwarty!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Żłobek Gminny "Sudeckie Skrzaty" został uroczyście otwarty w czwartek 27 sierpnia. Swoją działalność placówka rozpocznie już 1 września.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego Romuald Adamus, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Bartosz Kotecki oraz dyrektor żłobka Anna Słowik.

Placówka powstała m.in. dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 100 000,00 zł z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "MALUCH+" 2019 (moduł 1b), w ramach którego poddano przebudowie budynek po Gimnazjum Gminnym. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 846 098,06 zł.

Z kolei ponad 1,3 miliona zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie: "Godzenie życia zawodowego i prywatnego") na funkcjonowanie żłobka pozyskało w imieniu gminy Dzierżoniów Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. W ramach przedsięwzięcia w zmodernizowanym budynku zostało utworzonych i dostosowanych 50 nowych miejsc żłobkowych, a także powstał nowy plac zabaw dla dzieci. Ponadto w latach 2020-2022 finansowane będzie bieżące funkcjonowanie żłobka. Całkowita wartość projektu "Żłobek równych szans w gminie Dzierżoniów" to 1 569 660,80 zł.

Więcej informacji o przedsięwzięciu.

Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!Żłobek Sudeckie Skrzaty już otwarty!
powrót do poprzedniej strony