AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-11-09

Zimowe utrzymanie dróg

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zbliża się kolejny sezon zimowy. Utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 będzie prowadzone na zasadzie pogotowia.

Wszelkie zgłoszenia związane z utrudnieniami na drogach prosimy przekazywać za pośrednictwem sołtysów lub osobiście. Pracownicy gminy będą przekazywać informacje o konieczności podjęcia konkretnych działań wykonawcy odpowiedzialnemu za utrzymanie dróg w sezonie.

Dyżur jest pełniony pod numerem telefonu: 502-047-476.

Utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Dzierżoniów w sezonie 2021/2022 będą się zajmowali pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych pod numerami telefonów: 607 448 862, 603 880 094, 607 448 892, 607 448 863, 607 448 878.

Przypominamy również, że utrzymaniem chodników przylegających do dróg, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zajmują się właściciele nieruchomości. Są oni zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na chodnikach położonych wzdłuż swoich nieruchomości (za taki chodnik uznaje się część drogi publicznej służącej do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości).

powrót do poprzedniej strony