AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-11-05

Zgłoś, czym grzejesz - złóż deklarację do CEEB. Nowy obowiązek

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw.

Obowiązek ten wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku gdy w budynku wielomieszkaniowym funkcjonuje jedno wspólne źródło ciepła, np. ciepło z sieci ciepłowniczej, deklarację składa zarządca nieruchomości. Natomiast jeżeli w budynku wielomieszkaniowym występują indywidualne źródła ciepła, deklarację składa właściciel lub zarządca danego lokalu. Oznacza to, że jeżeli w danym lokalu użytkowany jest np. piec węglowy lub gazowy, deklarację powinien złożyć właściciel tego lokalu.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby: w formie elektronicznej przez internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu, albo w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać pocztą czy też złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Dzierżoniów (w Biurze Obsługi Klienta).

W przypadku istniejących źródeł ciepła, które zostały uruchomione przed 1 lipca, deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy złożyć w terminie 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 r. Z kolei w przypadku nowego źródła ciepła, które powstało po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonych terminach będzie karane mandatem w wysokości 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Więcej informacji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i wzory deklaracji dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Deklarację w formie elektronicznej można złożyć poprzez stronę: https://zone.gunb.gov.pl.

Wzory deklaracji są dostępne również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie.

powrót do poprzedniej strony