Strona główna

Zebrania wiejskie w Gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-03-15

Zebrania wiejskie w Gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że w dniach od 21 marca do 2 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Dzierżoniów odbywać się będą kolejne zebrania wiejskie.

Tematyka zebrań będzie dotyczyła między innymi:

  • sprawozdań z wykonania planu finasowo-rzeczowego za rok 2018
  • sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej w roku 2018
  • wyborów rady sołeckiej
  • wniosków i spraw różnych

Terminarz zebrań

L.p. Miejscowość Data, godz. Adres
1. Piława Dolna 21.03.2019
17:00
Sala wiejska, ul. Główna 28, Piława Dolna
2. Kiełczyn 23.03.2019
15:00
Plebania, Kiełczyn 44
3. Tuszyn 27.03.2019
17:30
Szkoła Podstawowa, Tuszyn 47


Terminy następnych zebrań wiejskich będą uzupełniane na bieżąco.

powrót do poprzedniej strony