Strona główna

Zebrania wiejskie w Gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-01-28

Zebrania wiejskie w Gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że w dniach od 28 stycznia do 20 lutego 2019 roku na terenie Gminy Dzierżoniów odbywać się będą zebrania wiejskie.

Tematyka zebrań będzie dotyczyła między innymi:

  • sprawozdań z wykonania planu finasowo-rzeczowego za rok 2018
  • sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej w roku 2018
  • wyborów rady sołeckiej
  • wniosków i spraw różnych

Terminarz zebrań

L.p. Miejscowość Data, godz. Adres
1. Myśliszów 28.01.2019
18:00
Salka wiejska, Myśliszów
2. Ostroszowice 31.01.2019
18:00
Sala wiejska ul. Bielawska 55, Ostroszowice
3. Owiesno 01.02.2019
17:45
Świetlica wiejska, Owiesno 88
4. Książnica 04.02.2019
18:00
Park wiejski z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, Książnica 5A
5. Uciechów 07.02.2019
17:00
Sala Kominkowa, ul.Piastowska 38a
6. Jodłownik 08.02.2019
18:00
Domek Myśliwski, Jodłownik 40
7. Nowizna 12.02.2019
18:00
Sala wiejska, ul.Długa 12
8. Mościsko 15.02.2019
18:00
Centrum Biblioteczno-Kulturalne, ul.Kolejowa 12b
9. Jędrzejowice 16.02.2019
17:30
Salka Wiejska
10. Dobrocin 18.02.2019
18:00
Centrum Kulturalno-Sportowo-Oświatowe,
ul. Kościuszki 14 a
11. Włóki 19.02.2019
18:00
Sala Integracji Społecznej, Włóki 87
12. Roztocznik 20.02.2019
19:00
Budynek Wielofunkcyjny, Roztocznik 41 a


Terminy kolejnych zebrań wiejskich będą uzupełniane na bieżąco.

powrót do poprzedniej strony