Strona główna

Zebrania wiejskie w Dobrocinie, Włókach i Roztoczniku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-02-22

Zebrania wiejskie w Dobrocinie, Włókach i Roztoczniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Kolejne zebrania wiejskie odbyły się w ostatnich dniach w Dobrocinie, Włókach i Roztoczniku. Najważniejszymi tematami zebrań były m.in. wybory nowych rad sołeckich oraz sprawozdania z wykorzystania funduszu sołeckiego.

18 lutego spotkali się mieszkańcy Dobrocina. W trakcie zebrania Grażyna Ziernik przedstawiła przybyłym sprawozdania z wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego w roku ubiegłym oraz z działalności sołtysa i rady sołeckiej Dobrocina w minionej kadencji.

Zebranie wiejskie dokonało również wyboru nowej rady sołeckiej. W jej skład weszli: Tadeusz Szygudziński, Maria Sowińska, Dorota Miszczyk, Wojciech Dawidziak, Wanda Jurkowska, Piotr Trela i Tomasz Stroka.

Kolejne zebranie wiejskie odbyło się 19 lutego we Włókach. Sprawozdania z wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego oraz z działalności sołtysa i rady sołeckiej w minionej kadencji przedstawił sołtys Włók Marcin Pięt. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Damian Łozowicki, Olga Parzonka, Augustyn Mucha, Stanisława Wierzbicka, Elżbieta Sakowicz, Marta Kossakowska, Martyna Olejnik, Magdalena Jaworska, Piotr Bobrowski i Lucyna Wereśniak-Bąk.

20 lutego na zebraniu wiejskim spotkali się z kolei mieszkańcy Roztocznika. Podobnie jak w Dobrocinie i we Włókach mieszkańcy wysłuchali sprawozdań z wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego oraz z działalności sołtysa i rady sołeckiej w minionej kadencji. Przedstawił je sołtys Roztocznika Leszek Paziński.

Zebranie wiejskie dokonało również wyboru nowej rady sołeckiej. W jej skład weszli: Adam Break, Andrzej Dąbrowski, Magdalena Piasecka, Małgorzata Makowska, Łukasz Break-Kempczyński, Stanisław Kasperczyk, Rafał Sienkiewicz, Marcin Winiarski, Wojciech Staszkowian i Piotr Sokołyk.

Zebrania wiejskie w Dobrocinie, Włókach i RoztocznikuZebrania wiejskie w Dobrocinie, Włókach i RoztocznikuZebrania wiejskie w Dobrocinie, Włókach i Roztoczniku
powrót do poprzedniej strony