Strona główna

Zawieszenie działalności centrów integracji, domów i klubów seniora

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-03-12

Zawieszenie działalności centrów integracji, domów i klubów seniora

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy mieszkańców, że zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawiesza się działalność następujących placówek:

  • placówek wsparcia dziennego,
  • centrów integracji społecznej,
  • klubów integracji społecznej,
  • dziennych domów i klubów seniora,
  • środowiskowych domów samopomocy,
  • warsztatów terapii zajęciowej.

Działalność w/w placówek zostaje zawieszona w okresie od 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r.

powrót do poprzedniej strony