Strona główna

Zarząd PSORW z wizytą w gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-03-04

Zarząd PSORW z wizytą w gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Już po raz kolejny mieliśmy okazję gościć władze stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Spotkanie odbyło się w dniach 1 - 2 marca na zaproszenie Wójta Gminy Dzierżoniów i Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia PSORW Marka Chmielewskiego.

Celem Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi jest stworzenie platformy współdziałania na rzecz zachowania istniejących i tworzenia nowych istotnych wartości na polskiej wsi, w szczególności w sferach: tożsamości, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania przestrzeni i krajobrazu wiejskiego, a także oddolnej aktywności mieszkańców wsi. W stowarzyszeniu PSORW aktywnie działa 31 gmin z całej Polski, w tym gmina Dzierżoniów.

Spotkanie zarządu rozpoczęło się 1 marca w Klubie Senior+ w Piławie Dolnej. Głównymi tematami posiedzenia było kwietniowe zgromadzenie ogólne w gminie Postomino, konkurs Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, dalszy rozwój Sieci Najciekawszych Wsi (produktu turystycznego PSORW) i sprawy bieżące stowarzyszenia.

Członkowie zarządu mieli również okazję zwiedzić teren naszej gminy. 2 marca odwiedzili Urząd Gminy Dzierżoniów, udali się do Dobrocina, Uciechowa i Książnicy, a także przespacerowali się po Gnejsach we Włókach.

Zarząd PSORW z wizytą w gminie DzierżoniówZarząd PSORW z wizytą w gminie DzierżoniówZarząd PSORW z wizytą w gminie DzierżoniówZarząd PSORW z wizytą w gminie Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony