Strona główna

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-05-18

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3 na rok 2023. Program w ramach Kierunku Interwencji 3.1. "Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego" będzie realizowany w Przedszkolu Gminnym Wielka Przygoda w Dzierżoniowie.

Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci.

Wsparcie przeznaczone będzie na zakup książek dla Przedszkola Gminnego Wielka Przygoda w Dzierżoniowie będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 - 6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

kwota dofinansowania: 2 500,00 zł
wkład własny: 625,00 zł
całkowity koszt realizacji zadania: 3 125,00 zł

powrót do poprzedniej strony