Strona główna

Zakończenie przebudowy ulicy Widokowej we Włókach

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-07-19

Zakończenie przebudowy ulicy Widokowej we Włókach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zakończył się remont ulicy Widokowej we Włókach. Inwestycja była współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) w kwocie 961 317,51 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 428 737,75 zł.

Zakres prac obejmował wykonanie drogi o pełnej konstrukcji wraz z położeniem nawierzchni bitumicznej na długości około 1,5 km. W ramach przedsięwzięcia przebudowano również most oraz umocniono koryto rzeki. Realizacja inwestycji znacząco poprawiła stan techniczny drogi oraz wpłynęła na zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników.

Równolegle w ciągu ul. Widokowej na długości około 873,5 m została wykonana przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej. Koszty inwestycji - 464 087,55 zł - zostały w całości pokryte z budżetu gminy Dzierżoniów.

Zadanie jest pierwszym etapem zmierzającym do przekierowania ścieków z nieefektywnej oczyszczalni w Mościsku do oczyszczalni w Dzierżoniowie. W kolejnym etapie pomiędzy Włókami a Nowizną budowany będzie kolektor - tam też nastąpi wpięcie do kanalizacji budowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakończenie przebudowy ulicy Widokowej we WłókachZakończenie przebudowy ulicy Widokowej we WłókachZakończenie przebudowy ulicy Widokowej we WłókachZakończenie przebudowy ulicy Widokowej we WłókachZakończenie przebudowy ulicy Widokowej we WłókachZakończenie przebudowy ulicy Widokowej we Włókach
powrót do poprzedniej strony