AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-11-22

Zakończenie prac melioracyjnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych jest jednym z głównych warunków, za pomocą których obszary wiejskie są chronione, ulepszane i prawidłowo kształtowane. Dlatego podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym roku prowadzone były prace polegające na konserwacji rowów melioracyjnych.

Projekt obejmował konserwację rowów o łącznej długości 4132 mb zlokalizowanych w Tuszynie, Kiełczynie i Włókach. W ramach robót wykoszono i wycięto samosiejki drzew i krzewów, a na wskazanych rowach przeprowadzono mechaniczne odmulanie.

Na realizację przedsięwzięcia pn. "Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2021 r." nasza gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 31 472,00 zł, co stanowiło prawie połowę wartości całego przedsięwzięcia.

Całkowita wartość zadania wyniosła 62 945,00 zł.

Zakończenie prac melioracyjnychZakończenie prac melioracyjnychZakończenie prac melioracyjnychZakończenie prac melioracyjnych
powrót do poprzedniej strony