Strona główna

Wyższe kary dla nieodpowiedzialnych właścicieli groźnych psów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-11-29

Wyższe kary dla nieodpowiedzialnych właścicieli groźnych psów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od 15 listopada obowiązują zmiany w kodeksie wykroczeń podnoszące kary dla właścicieli psów, którzy nie zachowują środków ostrożności przy opiece nad swoim zwierzęciem.

Do tej pory według kodeksu wykroczeń za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia osoba, która pozostawiła swojego czworonoga bez opieki, mogła zostać ukarana grzywną do 250 złotych. Od 15 listopada kwota możliwej grzywny wzrosła do tysiąca złotych. Natomiast w sytuacji, gdy zwierzę swoim zachowaniem stworzy niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia innej osoby, kara może wynieść nawet do 5 tysięcy złotych. Wcześniej była to kwota tysiąca złotych. Od teraz w obu przypadkach sąd może orzec zamiast kary grzywny karę ograniczenia wolności.

Zgodnie z art. 77. § 1 Kodeksu wykroczeń, "kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany". Według § 2: "kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany".

Zmiany dotyczą również sytuacji, w której przez drażnienie lub płoszenie zwierzę staje się niebezpieczne. Do kary grzywny do 1 tysiąca złotych dochodzi teraz także kara ograniczenia wolności.

Zgodnie z art. 78., "kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany".

Ostatnia ze zmian dotyczy artykułu 108 Kodeksu wykroczeń. Wcześniej za szczucie innego człowieka psem sprawca mógł zostać ukarany grzywną do tysiąca złotych. Od 15 listopada jest to kara ograniczenia wolności, grzywna do 5 tysięcy złotych lub kara nagany.

powrót do poprzedniej strony