Strona główna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w Owieśnie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-05-22

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w Owieśnie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowska 1 został wywieszony od 22.05.2023 r. do 12.06.2023 r. wykaz nieruchomości położonej w Owieśnie - działka nr 234/1 przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność gminy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74 832 56 85.

powrót do poprzedniej strony