Strona główna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Kiełczynie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-05-24

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Kiełczynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 24.05.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy są działki o numerach geodezyjnych 88/4, 88/7, 88/2, 88/6, 88/3, 87/3, część dz. 94/2, obręb Kiełczyn.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej Informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1. Tel.74 832 56 85

powrót do poprzedniej strony