Strona główna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny położonej w Owieśnie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-01-19

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny położonej w Owieśnie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy, ul. Piastowska 1 został wywieszony od 19.01.2022r do 9.02.2022r wykaz dotyczący zbycia w formie darowizny nieruchomości nr 231 położonej w obrębie Owiesno.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Bliższe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. (74) 832-56-85.

powrót do poprzedniej strony