Strona główna

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-05-17

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Stosownie do zapisów § 3 ust. 1 pkt 2b Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000,00 zł, zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn.: "Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów w 2023 roku".

Ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres: g.prockow@ug.dzierzoniow.pl w terminie do dnia 26 maja 2023 r. lub pocztą w terminie do 26 maja 2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy) do godziny 15:00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów (pok. 212), ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów w terminie do 26 maja 2023 r. do godziny 15:00. Na kopercie z ofertą dopisać: Oferta w postępowaniu na udzielenie zamówienia pn.: "Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów w 2023 roku".

powrót do poprzedniej strony