Strona główna

Wstrzymanie naboru wniosków o dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-06-10

Wstrzymanie naboru wniosków o dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że z dniem 10.06.2024 r. wstrzymuje się przyjmowanie i rozpatrywanie nowych wniosków o dotacje na realizację przedsięwzięć, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2024.

Złożone już wnioski będą rozpatrywane według dotychczasowych zasad, w tym zapisów uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji stanowiących, że wnioski będą rozpatrywane do momentu wyczerpania się środków finansowanych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy na dany rok.

powrót do poprzedniej strony