Strona główna

Wstrzymanie naboru wniosków na dofinansowanie wymiany pieców

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-06-18

Wstrzymanie naboru wniosków na dofinansowanie wymiany pieców

aktualności Gmina Dzierżoniów

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do wymiany starych kotłów, że liczba przyjętych wniosków na godzinę 8:00 dnia 21.05.2019 r. wyczerpała środki finansowe przeznaczone w budżecie Gminy Dzierżoniów na realizację zadania.

Zgodnie z § 2 ust. 2 załącznika do uchwały nr XLVIII/320/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji wnioski będą rozpatrywane do momentu wyczerpania się środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym przyjmowanie kolejnych wniosków zostaje wstrzymane.

Wnioski, które wpłynęły po godz. 8:00 w dniu 21.05.2018 r. zostaną wpisane na listę rezerwową i będą mogły być rozpatrzone, zgodnie z kolejnością ich wpływu, w przypadku powstania ewentualnych oszczędności w trakcie realizacji zawartych umów.

powrót do poprzedniej strony