Strona główna

Współpraca z III sektorem głównym tematem sesji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-04-29

Współpraca z III sektorem głównym tematem sesji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem kwietniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów była współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie naszej gminy. Posiedzenie odbyło się w czwartek 28 kwietnia.

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2021" przedstawiła Radzie Kamila Kossowska-Juszczyk z Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki.

W ubiegłym roku na realizację "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" przeznaczono środki w wysokości 307 100 zł. Po przeprowadzeniu postępowań konkursowych przyjęto do realizacji 38 ofert i podpisano umowy na łączną kwotę 280 541 zł. To więcej niż rok wcześniej - wtedy kwota środków, jaką przekazano organizacjom, wynosiła 271 794 zł.

Podczas sesji Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, będący jednocześnie przewodniczącym stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) zaprezentował radnym stronę internetową www.najciekawszenawsi.pl i aplikację "Najciekawsze Na Wsi". To nowe platformy służące do pokazania potencjału turystycznego gmin członkowskich stowarzyszenia PSORW oraz certyfikowanych miejscowości należących do "Sieci Najciekawszych Wsi". Na stronie oraz w aplikacji znajdziemy również informacje i ciekawostki o gminie Dzierżoniów, która jest członkiem PSORW.

Radni przyjęli też kilka uchwał, m.in. w sprawie nadania nazw ulicom znajdującym się w Tuszynie ("Sportowa" i "Piękna"), udzielenia pomocy finansowej dla województwa dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mościsko" i przejęcia przez gminę Dzierżoniów ww. zadania własnego województwa dolnośląskiego.

Współpraca z III sektorem głównym tematem sesjiWspółpraca z III sektorem głównym tematem sesjiWspółpraca z III sektorem głównym tematem sesji
powrót do poprzedniej strony