Strona główna

Współpraca, partnerstwo, rozwój. Wizyta w gminie Krobia

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-09-15

Współpraca, partnerstwo, rozwój. Wizyta w gminie Krobia

aktualności Gmina Dzierżoniów

Lokalni liderzy z gminy Dzierżoniów odwiedzili w dniach 12 - 13 września gminę Krobia (woj. wielkopolskie). Wizyta była pierwszym etapem projektu pn. "Współpraca, partnerstwo, rozwój - wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW", na który nasza gmina pozyskała środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

12 września aktywni mieszkańcy z naszej gminy spotkali się w Krobi z partnerami projektu. Uczestniczyli tam w warsztatach, podczas których poznali tradycyjne biskupiańskie stroje ludowe. Zwiedzili również Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi i wzięli udział w zajęciach artystycznych.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Kolejnego dnia mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w mszy św. w zabytkowym kościele pw. św. Michała Archanioła i św. Marii Magdaleny w Domachowie. Następnie udali się do Biskupiańskiego Gościńca, gdzie odbywały się kolejne warsztaty rękodzielnicze związane z historią Biskupizny.

Głównym celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu szczególnie w obszarze zawiązywania partnerstw lokalnych, poprzez współorganizację i współuczestnictwo w szeregu działań odbywających się na terenie gmin Dzierżoniów i Krobia w okresie od kwietnia do końca października 2020 roku.

Projekt zakłada również wydanie publikacji, w której zebrana zostanie baza dobrych praktyk dotyczących współpracy partnerstw lokalnych, organizacji pozarządowych, samorządów i innych podmiotów na rzecz rozwoju wsi.

Liderem przedsięwzięcia jest gmina Dzierżoniów, a partnerami: gmina Krobia (woj. wielkopolskie), Fundacja Ziemi Krobskiej im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa oraz Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta.

Odwiedź portal KSOW
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Współpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie KrobiaWspółpraca, partnerstwo, rozwój Wizyta w gminie Krobia
powrót do poprzedniej strony