Strona główna

Wsparcie dla przedsiębiorców i współpraca z III sektorem głównym tematem sesji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-04-30

Wsparcie dla przedsiębiorców i współpraca z III sektorem głównym tematem sesji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem kwietniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów była współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie naszej gminy. Posiedzenie odbyło się w czwartek 30 kwietnia.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019. Ocena współpracy z III sektorem była oparta o kilka wskaźników, m.in. oferty złożone przez organizacje w otwartych konkursach, liczbę zawartych umów czy zadania zrealizowane z pominięciem konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ubiegłym roku na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Dzierżoniów przeznaczono środki w wysokości 318 tys. zł. W odpowiedzi na ogłoszenia konkursowe 24 organizacje pozarządowe złożyły łącznie 57 ofert. Po przeprowadzeniu postępowań konkursowych przyjęto do realizacji 57 ofert i podpisano umowy z 24 podmiotami Programu na łączną kwotę 300 330 zł. To więcej niż w 2018 r. Wtedy kwota środków, jaką przekazano organizacjom, wynosiła ponad 295 tys. zł.

Więcej o współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi można przeczytać w załączonej prezentacji.

Radni przyjęli również kilka uchwał, m.in. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, a także zwolnień od tego podatku dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rada zadecydowała także o udzieleniu wsparcia finansowego dla Powiatu Dzierżoniowskiego na dofinansowanie do zakupu ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego. Inna z podjętych uchwał dotyczyła przejęcia przez gminę Dzierżoniów zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mościsko" i udzielenia pomocy rzeczowej.

powrót do poprzedniej strony