AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-09-09

Wrześniowa narada sołtysów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Sołtysi z gminy Dzierżoniów zebrali się 8 września na comiesięcznej naradzie. Tym razem spotkanie odbyło się w Centrum Kulturalno-Sportowo-Oświatowym w Dobrocinie. Gospodarze wsi rozmawiali m.in. o opłacie adiacenckiej i Powszechnym Spisie Rolnym.

Przed naradą sołtysi spotkali się z prezesem Ludowego Klubu Sportowego Dobrocin Grzegorzem Gozdkiem, który opowiedział o etapach powstawania boiska sportowego w Dobrocinie. W prace zaangażowanych było wiele osób i instytucji. Dużą rolę odegrali mieszkańcy sołectwa, którzy pomogli w realizacji przedsięwzięcia i samodzielnie wykonali część robót.

Jednym z tematów posiedzenia była procedura uchwalania wniosków zawierających listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. Sołtysi rozmawiali też o sprawach bieżących, a także o Powszechnym Spisie Rolnym, który rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 r.

Wrześniowa narada sołtysówWrześniowa narada sołtysów
powrót do poprzedniej strony