AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-03-01

Wracamy na orlika

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów już po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację programu "Lokalny Animator Sportu". Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu realizowanego na terenie naszej gminy w latach poprzednich. Od 1 marca do 30 listopada z orlika w Piławie Dolnej będzie można korzystać w wymiarze 112 godzin miesięcznie.

Na prowadzenie zajęć na piławskim orliku nasza gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 10 800,00 zł. Kwota ta stanowi 50% kosztów prowadzenia zajęć oraz wynagrodzenia animatorów.

Zajęcia będą realizowane z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych. Organizator zajęć sportowych zobowiązany jest do:

  • weryfikacji liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych i korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  • dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych,
  • zapewnienia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • dezynfekcji urządzenia i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  • zapewnienia 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, lub sprzętu sportowego, lub w inny sposób ograniczenia kontaktu pomiędzy tymi osobami.

Aktualne harmonogramy zajęć oraz dane kontaktowe do animatora dostępne są w zakładce: Sport i rekreacja/Orlik - Piława Dolna

powrót do poprzedniej strony